Doç. Dr. Aytuğ ONAN

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Kitap içi Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Onan, A. (2018). A clustering based classifier ensemble approach to corporate bankruptcy prediction. Alphanumeric Journal, 6(2), 365-376.

 • Onan, A. (2018). Parçacık sürüsü eniyilemesine dayalı yığılmış genelleme yöntemi ve metin sınıflandırma üzerinde uygulanması. Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 6(2), 131-141.

 • Onan, A. (2018). Metin belgesi kümelemede metasezgisel yöntemlere dayalı kümeleme algoritmaları. Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi, 1(2), 206-212.

 • Okyay, M.S., Alaybeyoğlu, A., & Onan, A. (2018). Yapay zeka tabanlı akıllı muhasebe Android mobil uygulama tasarımı. Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi, 1(1), 111-116.

 • Onan, A., Alaybeyoğlu, A., & Okyay, M.S. (2018). A design and application of Android mobile based smart business accounting software. Sakarya University Journal of Computer and Information Sciences, 1(1), 22-35.

 • Onan, A. (2017). Twitter mesajları üzerinde makine öğrenmesi yöntemlerine dayalı duygu analizi. Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, 3(2), 1-14.

 • Onan, A., & Korukoğlu, S. (2016). Makine öğrenmesi yöntemlerinin görüş madenciliğinde kullanılması üzerine bir literatür araştırması. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi22(2), 111-122.

 • Onan, A. (2015). Şirket iflaslarının tahmin edilmesinde karar ağacı algoritmalarının karşılaştırmalı başarım analizi. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 8(1), 9-19.

 • Onan, A. (2014). Promethee Sıralama Yönteminin Konut Projelerinin Değerlendirilmesinde Kullanılması. AKÜ İİBF Dergisi, XVI(1), 17-28.

 • Onan, A. (2013). Metasezgisel yöntemler ve uygulama alanları. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2), 113-128.

Uluslararası Bilimsel Konferanslarda Sunulan Bildiriler

 • Onan, A. (2019). Deep learning based sentiment analysis on product reviews on Twitter. In 5th International Conference on Big Data Innovations and Applications (Innovate-Data 2019).

 • Toçoğlu, M.A., & Onan, A. (2019). Satire detection in Turkish news articles: a machine learning approach. In 5th International Conference on Big Data Innovations and Applications (Innovate-Data 2019).

 • Onan, A. (2019). Türkçe Twitter mesajları üzerinde yarı-öğreticili duygu analizi. In International Design and Engineering Symposium (IDES 2019).

 • Onan, A. (2019). Kitlesel açık çevrimiçi ders değerlendirmeleri üzerinde konu modelleme yöntemlerine dayalı duygu analizi. In International Design and Engineering Symposium (IDES 2019).

 • Onan, A. (2019). Türkçe metin belgeleri üzerinde küme topluluklarına dayalı kümeleme analizi. In International Design and Engineering Symposium (IDES 2019).

 • Leblebici, A., Uncu, B., Onan, A., Baskın, Y., & Olgun, N. (2018). Artificial intelligence methods for risk assessment of neuroblastoma. In 50th Congress of the International Society of Paediatric Oncology (SIOP 2018). (Poster)

 • Onan, A. (2018). Gender classification on microblogging platforms: a machine learning approach. In 7th International Conference on Advanced Technologies (ICAT 2018). (Best Presentation Award)

 • Onan, A. (2018). Ensemble gene selection analysis scheme on microarray gene expression data. In 7th International Conference on Advanced Technologies (ICAT 2018).

 • Onan, A. (2018). Supervised term weighting schemes for opinion spamming. In 4th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC 2018).

 • Onan, A. (2018). On the performance of cluster ensembles for document clustering. In 4th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC 2018).

 • Onan, A. (2018). Öğrencilerin akademik başarılarının tahmin edilmesinde makine öğrenmesi yöntemlerinin başarım analizi. In 8th International Congress of Research in Education (ULEAD 2018).

 • Onan, A.,  Solmaz, M., & Arslan, B. (2018). GEOME3D: Geometrik kavramların eğitimine yönelik görsel eğitim yazılımı. In 8th International Congress of Research in Education (ULEAD 2018).

 • Onan, A. (2017. Psycholinguistic feature sets in sentiment analysis on Twitter: an empirical analysis. In International Advanced Researches and Engineering Congress (IAREC 2017).

 • Onan, A. (2017). Sentiment analysis on Twitter messages based on machine learning methods. In 4th International Management Information Systems Conference (IMISC 2017).

 • Onan, A. (2017). A K-medoids based clustering scheme with an application to document clustering. In 2nd International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK 2017).

 • Onan, A. (2017). A machine learning based approach to identify geo-location of Twitter users. In Proceedings of the ACM Second International Conference on Internet of Things and Cloud Computing (ICC 2017).

 • Onan, A., Korukoğlu, S., & Bulut, H. (2016). LDA-based topic modelling in text sentiment classification: an empirical analysis. In 17th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Text Processing (CICLING 2016).

 • Onan, A., & Korukoğlu, S. (2013). Improving performance of glowworm swarm optimization for cluster analysis using k-means. In International Symposium on Computing in Science & Engineering.  

Ulusal Bilimsel Konferanslarda Sunulan Bildiriler

 • Onan, A. (2018). Psikolojik ve dilbilimsel özniteliklere dayalı istenmeyen inceleme metni belirleme. SİU 2018- 26. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı.

 • Onan, A. (2018). Topluluk öğrenmesine dayalı öznitelik seçimi ve metin sınıflandırmada uygulanması. SİU 2018- 26. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı.

 • Onan, A. (2017). Metin belgesi kümelemede metasezgisel yöntemlere dayalı kümeleme algoritmaları. ASYU 2017- Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Konferansı.

 • Okyay, M.S., Alaybeyoğlu, A., & Onan, A. (2017). Yapay zeka tabanlı akıllı muhasebe Android mobil uygulama tasarımı. ASYU 2017- Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Konferansı.

 • Onan, A. (2017). Türkçe Twitter mesajlarında gizli Dirichlet tahsisine dayalı duygu analizi. Akademik Bilişim.

 • Onan, A., & Korukoğlu, S. (2016). Metin sınıflandırmada öznitelik seçim yöntemlerinin değerlendirilmesi. Akademik Bilişim.

 • Taşcı, E., & Onan, A. (2016). K-en yakın komşu algoritması parametrelerinin sınıflandırma performansı üzerine etkisinin incelenmesi. Akademik Bilişim.

 • Onan, A., & Korukoğlu, S. (2015). Görüş madenciliğinde sınıflandırıcı toplulukları. SİU 2015- 23.IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı.

 • Onan, A. (2014). Öğrenci bilgi sistemi verileri üzerinde veri madenciliği sınıflandırıcılarına dayalı başarı durumu tahmini. YBS 2014- Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı.

[Google Scholar Profil Sayfası]